Kurumsal

Politikalarımız

VİZYONUMUZ ;

Sektörümüzde Yenilikleri Öncelikle Takip Etmek Ve Bunları Ürünlere Ve Kalitesine Yansıtmak.

 

MİSYONUMUZ ;

Kalite Ve Doğruluktan Ödün Vermeden Büyümek,

Müşteri Memnuniyetini Daim Kılmak.

 

POLİTİKAMIZ ;

Müşteri İsteklerini Ve Problemlerini Anlamayı Ve Bu Konuda İşbirliği Yaparak Etkin Çözümler Üretmeyi,

Konusu İle İlgili Yenilikleri Takip Etmeyi, Güncel Şartnameler Ve Standartlara Ulaşarak, Ürün Tasarımı Ve Üretimleri Genel Olarak Bu Esaslara Uygun Olarak Yapmayı,

Üretimi Yapılan Malzemelerin Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamayı Ve Zaman İçinde Geliştirmeyi,

Ürün Yelpazesini Sürekli Yenileyerek, Geliştirerek Ve Genişleterek Müşterilerimize Geniş Bir Seçenek Sunmayı,

Sektörüne Uygun Ulusal Ve Uluslararası Standartlara, Mevzuatlara, İş Sağlığı Güvenliği Ve Çevre Mevzuatlarına Uymayı,

Hem Çevreye Duyarlı, Hemde Müşterilerimize Enerji Kullanımlarının En Uygun Hale Getiren Hizmetler Sunmayı,

Çevre Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmelerini Kontrol Altına Almayı Ve Riskleri Minimize Etmeyi,

Çevreyi Korumayı Ve Doğal Kaynakları Verimli Kullanmayı Ve Faaliyetleri Sonucu Oluşan Atıkları Kontrol Altında Tutmayı,

Kalite, Çevre Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemine Tüm Personelin Katılımını Sağlanarak, Etkinliğinin İzlenmesi Ve Sürekli İyileştirilmesini,

Ürünlerimizin Tüm Beklentileri Karşılaması Ve Kalite İmajının Sürekli Olarak Sağlanmasını “Esa Kimya” Şirketi Olarak Taahhüt Ederiz.