Kurumsal

Malzeme Geliştirme ve Proses Mühendisliği

Firmamızda camelyaf, aramid ve karbon gibi çeşitli elyafları kullanarak ve bunları poliester, vinilester veya epoksi gibi reçinelerle uyum içinde birleştirerek çok çeşitli boyutlarda ve özelliklerde malzeme üretimi mümkündür.

Üretime geçmeden önce, firmamız bünyesinde yapılan tasarımlar, laboratuvar çalışmaları ve pilot çalışmaları sayesinde, kullanılan tüm hammaddelerin birbirine uyumu ile üretilecek ürünün istenen fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri sağladığı tespit edilir. Her türlü özel amaca yönelik tasarımlar ve üretim yapılabilmektedir.

Geliştirilen ürünler için pilot sistemlerde yapılan ön denemelerden sonra ana üretimlere geçilir. Bu aşamada proseste kullanılacak tüm ekipmanlar tarafımızca tasarlanarak devreye alınır. Sistemin sürekliliğini sağlamak ve üretim toleranslarını en düşük seviyelerde tutmak için proses çeşitli elektronik kontrol ve otomasyon cihazları yardımı ile desteklenir.